KATRIINA MÄKELÄ 

 

 

    Instagram: 

    Katriina Mäkelä (s. 1996) on Oulussa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän valmistui Kankaanpään taidekoulusta (SAMK) vuonna 2021. Taiteellisessa työssään hän tarkastelee ihmisen toimintaa ja pinnalla olevia ilmiöitä, joihin hän yhdistää omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Mäkelä maalaa pääasiassa öljyväreillä länsimaalaista maalaustraditiota kunnioittaen, kuitenkin tuoden näkyväksi oman vahvan maalausjälkensä ja visuaalisen ilmaisun.


    "Taiteilijana olen kiinnostunut samastumisesta, assosiaatioista ja mielikuvituksesta – ihmismielen inhimillisistä ajatusprosesseista. Ristiriitojen ja vastakohtien saattaminen yhteen on kiehtovaa, ja haluankin korostaa teoksissani niiden keskinäisiä kontrasteja. Maalauksissani tasapainoilen tarkan esittävyyden ja pelkistämisen välillä, kuitenkin lähtökohtanani on aina konkreettiset, olemassa olevat kappaleet, jotta katsomalla ja tutkimalla yritän löytää niiden maalaukselliset ulottuvuudet. Havainto on työskentelyssäni tärkeää, sillä sen kautta jäsennän ja peilaan ajatuksia, jotka muuten abstrakteina olioina helposti katoavat tai muuttavat muotoaan tunnistamattomiksi. Teokseni muodostavat omia intensiivisiä maailmojaan, jotka ovat kuitenkin vahvasti vuorovaikutuksessa nykyhetkeen ja katsojaan."

    Mitä tarjoamme